Bespaar tips

Bespaar tips

Tips om te besparen en ook om je financiën beter op orde te krijgen

 

Door Frans Kuijpers


Positieve gezondheid en tips om dat te bereiken

Positieve gezondheid en tips om dat te bereiken

Tekst: Dirk Goudberg

Tot nog niet zo lang geleden werden zieken of mensen met een beperking ongezond genoemd. Dat is de afgelopen jaren veranderd. In steeds bredere kring drong namelijk het besef door dat ook mensen met allerhande aandoeningen het leven best nog dragelijk en zinvol vinden. Dat wordt ‘positieve gezondheid’ genoemd. We spreken erover met Martine Goedendorp, gezondheidspsychologe bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Ouderen leren tijdens een cursus te werken aan hun positieve gezondheid

 

 


In de Ban van…” - 9 december

In de Ban van…” - 9 december

Onder de titel "In de Ban van..." slaan twee grote namen binnen de wereld van de blaasmuziek de handen ineen voor een bijzonder dubbelconcert op een bijzondere locatie.

Het Gelders Fanfare Orkest (GFO) en de Provinciale Brassband Groningen (PBG) gaan op 9 december in de Groninger Martinikerk 'vol op het orgel': de twee ‘levende orgels’ zullen toprepertoire voor respectievelijk brassband en fanfareorkest ten gehore brengen. Het derde, meest prominent zicht- (en hoor)bare orgel zal uiteraard ook ingezet worden en is bij gerenommeerd organist Jochem Schuurman in meer dan goede handen.

 


‘Ik Trakteer-container’ bij Euroborg

‘Ik Trakteer-container’ bij Euroborg

Nog steeds belanden er veel blikjes en flesjes op straat en in de natuur. Per jaar gaat het om bijna 250 miljoen euro aan statiegeld dat natuurlijk veel beter gebruikt kan worden. Vorig weekend zijn de MilieuStewards van Groningen Schoon Dankzij Mij een Kerstactie gestart voor kinderen die in armoede opgroeien. De komende weken worden er zoveel mogelijk statiegeldblikjes en flesjes ingezameld. Van het statiegeld koopt Stichting Ik Trakteer van Bina Likumahua cadeaus voor kinderen in onze gemeente die anders met lege handen blijven staan. De gemeente Groningen ondersteunt de actie.


Eenzaamheid bij ouderen (met een fysieke beperking).

Eenzaamheid bij ouderen (met een fysieke beperking).

“Eenzaamheid bij ouderen” Is een steeds groter wordend probleem, Waaraan desondanks veel te weinig aandacht wordt besteed.
De eenzaamheid onder ouderen neemt angstwekkend snel toe. en als een eenzame oudere met een contactbehoefte ook nog eens te maken heeft met een fysieke beperking, wordt het probleem alleen maar groter.
 

© Jacob Dijk


Bioscoop Pathé Groningen 50PLUS films

Bioscoop Pathé Groningen 50PLUS films

Elke week, op dinsdag en op donderdag om 13:30 uur worden 50PLUS films vertoond, waarbij het aanbod elke twee tot vier weken wisselt. Zo geniet u van de beste films, zonder last te hebben van de drukte bij avond- en weekendvoorstellingen. De voorstellingen hebben een pauze en bij het ticket is een koffie en koek inbegrepen.


Informele zorg: naar een andere manier van samenleven

Informele zorg: naar een andere manier van samenleven

Zorg en ondersteuning worden steeds vaker niet alleen door beroepskrachten maar door burgers gegeven. De komende jaren zal de druk op mantelzorg alleen maar toenemen. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat ongeveer één op de drie mensen van 16 jaar of ouder (5 miljoen Nederlanders!), nu al hulp geven aan naasten die zorg en ondersteuning nodig hebben. Bestuursvoorzitter Mirella Minkman en senior adviseur Yvonne de Jong van Vilans blikken vooruit naar hoe we aan de enorme vraag aan informele zorg kunnen voldoen. ‘Het gaat in feite om een heel andere manier van samenleven. Met oog voor ieders (on)mogelijkheden, wensen en verwachtingen.’


Langer thuis in huis

Langer thuis in huis

Waarom, hoe dan?

Het is u vast niet ontgaan dat de regering graag wil dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De komende jaren zal het aantal ouderen gestaag groeien. Het aantal mensen van vijfenzeventig jaar en ouder dat alleen woont, is in de jaren zeventig vijf keer zo groot geworden en opgelopen tot ongeveer anderhalf miljoen personen. Zorginstellingen hebben nu al te maken met ernstige personeelstekorten. Dit zal in de loop der tijd sterk toenemen.

 


Ouderen willen graag doorwerken 'We zouden daarin als individu veel en veel meer flexibiliteit moeten krijgen’.

Ouderen willen graag doorwerken 'We zouden daarin als individu veel en veel meer flexibiliteit moeten krijgen’.

Doorwerken tijdens het pensioen: voor sommigen een afschuwelijke gedachte, maar lang niet voor iedereen. Van alle Nederlanders is 28 procent namelijk bereid om ook na de AOW-leeftijd op de arbeidsmarkt actief te blijven.

Dat blijkt uit de zesde editie van de Nationale Keuzestress Monitor. De animo onder Nederlanders om door te werken lijkt dus groot te zijn: van alle Nederlanders wil 28 procent doorwerken tijdens het pensioen. Onder zestigplussers is er nog meer enthousiasme. Van hen is 38 procent bereid om na pensionering door te werken.


Schadelijke Gevolgen van Privatisering in de Gezondheidszorg

Schadelijke Gevolgen van Privatisering in de Gezondheidszorg

In de afgelopen decennia hebben veel landen over de hele wereld de trend van privatisering in de gezondheidszorg gevolgd. Hoewel het doel van deze verschuiving vaak is om efficiëntie te bevorderen en kosten te verlagen, zijn er aanzienlijke zorgen gerezen over de schadelijke gevolgen van privatisering. In dit artikel zullen we enkele van deze zorgwekkende gevolgen onderzoeken.

 

(redactie)


De Gevolgen van Privatisering in de Gezondheidszorg: Een Kritische Analyse

De Gevolgen van Privatisering in de Gezondheidszorg: Een Kritische Analyse

Inleiding:
Privatisering van de gezondheidszorg is een onderwerp dat wereldwijd veel discussie en debat oproept. Terwijl sommigen pleiten voor de voordelen van marktwerking in de zorgsector, zijn anderen bezorgd over de mogelijke negatieve gevolgen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en gelijkheid van de gezondheidszorg. In dit artikel onderzoeken we de gevolgen van privatisering in de gezondheidszorg en analyseren we de impact ervan op individuen en de samenleving als geheel.

 

(redactie)
 


Bezuinigingen op de ouderenzorg

Bezuinigingen op de ouderenzorg

Bezuinigingen op de ouderenzorg kunnen een aantal nadelige gevolgen hebben, zowel voor de ouderen zelf als voor de samenleving als geheel.
Voor ouderen kunnen bezuinigingen leiden tot:
•    Verminderde kwaliteit van leven. Ouderen die afhankelijk zijn van de ouderenzorg kunnen minder goede zorg krijgen als er bezuinigd wordt op personeel, middelen of diensten. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, met meer eenzaamheid, pijn en ongelukken tot gevolg.
•    Verhoogd risico op verwaarlozing. Als er minder personeel beschikbaar is, kan het moeilijker zijn om alle ouderen voldoende aandacht te geven. Dit kan leiden tot verwaarlozing, zoals onvoldoende persoonlijke verzorging, slechte voeding of gebrek aan sociale contacten.
•    Verhoogde kans op overlijden. Onderzoek heeft aangetoond dat bezuinigingen op de ouderenzorg kunnen leiden tot een verhoogde kans op overlijden. Dit komt doordat ouderen minder goede zorg krijgen, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor ziekten en blessures.
 

(redactie)


Zorgen over overbelaste mantelzorgers

Zorgen over overbelaste mantelzorgers

Zorgen over overbelaste mantelzorgers zijn gerechtvaardigd, aangezien mantelzorgers vaak een aanzienlijke hoeveelheid zorg op zich nemen zonder de formele training of ondersteuning die professionele zorgverleners krijgen. Mantelzorgers zijn meestal familieleden of vrienden die zorgen voor een zieke, gehandicapte of oudere persoon. Deze zorg kan fysiek en emotioneel veeleisend zijn, en het kan leiden tot stress, burn-out en gezondheidsproblemen bij de mantelzorger.
Enkele redenen voor de overbelasting van mantelzorgers zijn onder meer:
 

(redactie)


Diversiteit

Diversiteit

Diversiteit is een term die verwijst naar de verscheidenheid en variatie in menselijke eigenschappen, kenmerken, culturen en perspectieven binnen een bepaalde groep, gemeenschap of samenleving. Het gaat niet alleen om verschillen op het gebied van geslacht, etniciteit, ras, leeftijd of seksuele oriëntatie, maar ook om verschillen in achtergrond, religie, vaardigheden, overtuigingen en ervaringen.
Diversiteit is een belangrijk aspect van de menselijke samenleving en heeft een positieve invloed op verschillende gebieden, waaronder bedrijven, onderwijsinstellingen en de maatschappij als geheel. Het bevorderen van diversiteit is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en gelijkheid, maar het heeft ook vele voordelen.

(redactie)
 


Nieuwe tentoonstelling op de Fraeylemaborg

Nieuwe tentoonstelling op de Fraeylemaborg

Een duik in de porseleinkast
t/m 25 februari 2024
De Groninger verzamelaar Jan Menze van Diepen (1905-1994) heeft één van de meest omvangrijke particuliere porseleincollecties in Nederland samengesteld.


Hoge bouwkosten zorgen voor vertraging Knarrenhof

Hoge bouwkosten zorgen voor vertraging Knarrenhof

De bouw van het Knarrenhof in Marum, met woningen voor ouderen én jongeren, laat op zich wachten. Áls het plan al doorgaat.

Het is erop of eronder. Dat zegt Hans Koenders (72) over de bouw van het Knarrenhof in Marum. ,,De verkoop gaat moeizaam, gestegen bouwkosten zorgen voor een hoger prijskaartje. Die steeg van 280.000 euro naar 355.000 euro.” De tien goedkoopste woningen gaan naar de sociale huur.

Koenders is aanstichter van het project. ,,Dat begon toen ik als raadslid bij de gemeente zat, nog voor de herindeling. Ik ben destijds uitgedaagd om wat te doen aan woningtekorten.” Inmiddels zijn de plannen concreet, op de plek van de basisschool in de Molenstraat. Die gaat plaatsmaken voor 22 woningen en 6 starterswoningen, oftewel tiny houses. Tenminste, als het plan doorgaat. Voordat de bouw kan starten moeten ten minste 19 woningen onder optie zijn. Op dit moment zijn dat 12.

 

Michi-Noeki geopend!

Michi-Noeki geopend!

Wie zijn of haar oor te luisteren legt naar wat er in mensen omgaat in onze samenleving van vandaag, hoort over eenzaamheid, vervreemding, behoefte aan contact, erkenning en herkenning. Onze samenleving is zeer gecompliceerd geworden. Grote problemen van uiteenlopende aard hangen als een donkere wolk boven ons. Op onze digitale snelwegen vliegen we langs elkaar heen zonder wezenlijk contact te hebben. Alles moet snel en efficiënt en als iets niet productief is, telt het niet. Er is geen tijd voor rust, bezinning en aandacht voor de ander. Veel mensen voelen zich verweesd en niet gezien of gehoord.

Met dit beeld voor ogen kunnen we héél blij zijn met de onlangs geopende Michi-Noeki vlak voor de Franciscuskerk in de Oosterparkwijk in Groningen!

Frans Geubel


Overweldigende belangstelling voor de natuur bij nacht in de Oosterparkwijk

Overweldigende belangstelling voor de natuur bij nacht in de Oosterparkwijk

Afgelopen zaterdagavond was de Nacht van de Nacht. Op veel plekken in Nederland gingen lichten uit en kon men van meer duisternis genieten. In de Oosterparkwijk was zowel een actief als informatief programma opgesteld door wijkbewoners, de Oosterkerk, VRIJDAG in de Buurt en opbouwwerkers van WIJ Oosterparkwijk. 
Met ruim 200 bezoekers leidde dit tot een drukbezochte avond vol nieuwe ontmoetingen tussen deelnemers en bezoekers.


Groninger Museum brengt mensen samen met nieuw shuttlebus-project

Groninger Museum brengt mensen samen met nieuw shuttlebus-project

Het Groninger Museum is gestart met een nieuwe shuttlebus-dienst die mensen een mooie cultuurdag biedt. De eerste pilot met ouderen uit de Groningse wijk Beijum. vond plaats op 4 oktober. De chauffeur haalt mensen thuis op en brengt ze naar het museum voor een creatieve en verbindende middag en vervoert ze vervolgens weer naar huis. Vanaf begin 2024 gaat de bus vier dagen per week toeren.

Verbinden

De shuttle-bus is bedoeld voor mensen  - in het bijzonder ouderen-  die wel toe zijn aan een dagje uit, maar niet weten wanneer, met wie en hoe. Dankzij deze bus hebben de mensen een mooie middag in het Groninger Museum en is er de mogelijkheid om contact te leggen met elkaar. De bezoekers worden zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt opgehaald. Hierdoor is het makkelijker voor de groep om ook in de eigen omgeving deel te nemen aan activiteiten en af te spreken met elkaar.

 


Groningers in het buitenland

Groningers in het buitenland

Groningers die naar het buitenland zijn geëmigreerd, waarom? En hoe bevalt het? Sandra is degene die vandaag de spits afbijt in een serie gesprekken met Groningers die naar het buitenland vertrokken zijn.

Sandra (69) heeft een guesthouse in Portugal. Toen ze eind twintig was ging ze voor een vakantiebaan naar Portugal. Ze vertelt: ik werd verliefd op Lagos, een prachtig klein stadje aan de kust in de regio Algarve.

In de Algarve vond ik alles waar ik van houd; ik ben een natuurmens en hier was zon, zee en natuur. Hier zou ik wel een nieuw leven kunnen opbouwen, dacht ik.

Barbara Rodermond


Hetty Boogholt - beeldend kunstenares

Hetty Boogholt - beeldend kunstenares

Hetty Boogholt (1955, Bierum) woont en werkt in Garmerwolde, provincie Groningen. Hetty vertelt: Als kind was ik al dol op tekenen en op het  moment dat ik als puber moest kiezen voor een beroepsopleiding koos ik de kunstacademie. Helaas hadden mijn ouders hierover andere ideeën..Toch is die wens altijd gebleven en op mijn 27e ben ik gestopt met werken en ben ik naar de lerarenopleiding Ubbo Emmius gegaan en daar koos ik de vakken tekenen en handvaardigheid. Het was een fantastische tijd

.

Barbara Rodermond


Het oudste dorpshuis van Groningen is klaar voor de toekomst

Het oudste dorpshuis van Groningen is klaar voor de toekomst

Op een zomerse dag bezoek ik in Westeremden het oudste dorpshuis van Groningen. ‘Ons Dorpshuis’ is onlangs rigoureus verbouwd en versterkt. Groninger Dorpen was aanwezig bij de feestelijke heropening op 3 juli jl. en wil graag meer weten over deze megaklus, die is geklaard door een stevige club vrijwilligers. Een mooie aanleiding voor een interview.

Bezoekadres
Groninger Dorpen
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer
Telefoon
050 306 29 00

 


Als je het zelf niet meemaakt, is het lastig te begrijpen

Als je het zelf niet meemaakt, is het lastig te begrijpen

 Bernards moeder kreeg op jonge leeftijd vasculaire dementie. Na de diagnose heeft zij niet meer thuis gewoond. Zij woont op een woonzorgboerderij. Daar leeft ze in een veilige omgeving, wordt ze in haar waarde gelaten en kan ze naar buiten wanneer ze dat wil. Wij vroegen Bernard hoe zijn omgeving reageerde op de ziekte van zijn moeder.

Bron: Alzheime stichting - Samen dementievriendelijk.nl


Jan Henk de Groot: Grunneger zanger en laidjesschrijver

Jan Henk de Groot: Grunneger zanger en laidjesschrijver

Jan Henk de Groot wordt als een van de beste zangers en liedjesschrijver van de provincie Groningen beschouwd. Toen hij opgroeide en naast muziek van rockbands ook naar muziek van mede-Groningers luisterde bedacht hij dat hij zelf ook wel eens iets wilde uitproberen. Met succes. Hij scoorde hits met onder andere ‘Mamme van Michel’ en ‘Vuurtje Kieken’.

Door Barbara Rodermond


OUDEREN, ZIEKTE EN GELUK

OUDEREN, ZIEKTE EN GELUK

Barbara Rodermond (redactie Vlaiger) heeft een eerste experiment gedaan op CHATGPT.
Gewoon drie woorden ingetikt en geobserveerd wat dit AI (Kunstmatige Intelligentie) Syteem er mee deed.

ChatGPT is wel grappig. Je stelt een eerste vraag en doet daarbij het verzoek om in het Nederlands te antwoorden.
Bij de vragen die je daarna stelt gaat ChatGPT er van uit met dezelfde persoon te spreken en antwoor eveneens in het Nederlands..
Jekunt met je vragen doorborduren op het onderwerp dat je bent gestart.
Wilt u zelf ook eens met dit systeem spelen? Ga naar https://chat.openai.com/ en maak een account aan.
Dat kan eenvoudig met uw Google account. We zijn benieuwd....


empty placeholder

Ontmoetinsgroep Dementie


Alternatieve woonvormenvoor ouderen in stad en provincie Groningen

Alternatieve woonvormenvoor ouderen in stad en provincie Groningen

STICHTING ZO WILLEN WIJ WONEN
 

‘Stichting Zo Willen Wij Wonen werd opgericht om minder afhankelijk te worden van de zorg die geboden wordt’, zegt Wouter van de Kolk, voorzitter van de stichting. 

‘Door de sluiting van verzorgingshuizen vanaf 2013 is er een gat ontstaan tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis.
Daarbij is professionele zorg steeds beperkter beschikbaar. Het aantal zorgverleners neemt af, en de zorgvraag neemt toe.
Er is heel weinig variatie in de manieren van wonen en leven en in dat ‘gat’ proberen we verschillende initiatieven oplossingen te ontwikkelen.’

Door Barbara Rodermond


Slavernijverleden; hype of verdienmodel ?

Slavernijverleden; hype of verdienmodel ?

©   30 mei 2023 drs. Jacob Dijk

Er wordt bijna dagelijks gesproken over “onze” collectieve schuld aan de afstammelingen van “tot slaaf gemaakte” – meestal donkergekleurde” mensen. Lees bijvoorbeeld de krantenkop: “Hèhè, kabinet gaat eindelijk excuses maken voor slavernij”. Diverse gemeentebesturen, bijvoorbeeld die van Amsterdam, zijn de regering al voorgegaan en nog meer gemeentebesturen en bedrijven zullen nog volgen. Ook onze koning zal zich erbij aansluiten, is de verwachting.

Iedereen die een kritisch geluid wil proberen te laten horen of een poging wil doen tot enige relativering in de context van een wijdere blik op geschiedenis van slavernij, loopt de kans om voor racist of erger te worden uitgemaakt.

Maar toch wil ik een poging doen om de zaken in een wat breder verband te zien. Toen ik voor het eerst hoorde over de vraag, nee, de eis van excuses, kwamen er een paar gedachten en vragen bij mij op.

Geloof ik in het verhalen van de zonden der vaderen tot in het derde  of vierde geslacht?  (Exod. 20:5-6)

Geloof ik in geërfd  slachtofferschap? Daar moet ik nog eens goed  over nadenken.

En toen ik hoorde over de eis voor excuses, vertelde ik in kleine kring, dat ik verwachtte dat deze eis spoedig gevolgd zou worden door een eis voor compensatie; voor geld …

(eerder geplaatst op 1 juni 2023 in de rubriek "Columns")


Vitaal oud worden in Groningen

Vitaal oud worden in Groningen

Ook in Groningen groeit het aantal ouderen. Bovendien worden mensen steeds ouder. Wethouder Inge Jongman: “De gemeente, ouderen en samenwerkingspartners vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk gezond, vitaal en op een prettige manier in de samenleving kunnen meedoen.” Daarom stimuleren we dat in elke wijk of dorp een ontmoetingsplek komt. Een plek waar mensen een kopje koffie kunnen drinken, een praatje maken, informatie kunnen krijgen over allerlei onderwerpen en mee kunnen doen aan activiteiten om vitaal te blijven. Omdat elke wijk weer anders is, zal het aanbod per wijk verschillen. Samen met de ouderen in een wijk wordt gekeken waaraan behoefte is. Meer weten? 
Lees dan het Uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer in Groningen 2023-2026. 
U kunt het programma vinden in de link van de gemeente Groningen:

 

Tekst: Gemeente Groningen