Het oudste dorpshuis van Groningen is klaar voor de toekomst

Het oudste dorpshuis van Groningen is klaar voor de toekomst

Op een zomerse dag bezoek ik in Westeremden het oudste dorpshuis van Groningen. ‘Ons Dorpshuis’ is onlangs rigoureus verbouwd en versterkt. Groninger Dorpen was aanwezig bij de feestelijke heropening op 3 juli jl. en wil graag meer weten over deze megaklus, die is geklaard door een stevige club vrijwilligers. Een mooie aanleiding voor een interview.

Bezoekadres
Groninger Dorpen
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer
Telefoon
050 306 29 00

 


Gemeente werkt aan nieuwe strategie beheer openbare ruimte

Gemeente werkt aan nieuwe strategie beheer openbare ruimte

De gemeente Groningen beheert wegen, parken, speelplekken, enzovoort. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeenteraad. We beheren al jaren volgens een bepaalde standaard. In de tussentijd is er veel veranderd. We hebben te maken met andere weersomstandigheden, het aantal plant- en diersoorten wordt minder en we krijgen meer aandacht voor gezond leven en bewegen. Daarom is het tijd om opnieuw naar het beheer van de openbare ruimte te kijken. Met openbare ruimte bedoelen we de voor iedereen toegankelijke plekken zoals straten en parken.

Voor we er opnieuw naar kijken, willen we graag uw mening horen. De gemeente heeft hiervoor een online vragenlijst gemaakt. Deze wordt uitgezet via ons panel. Bewoners die niet in het panel zitten, kunnen op tal van plaatsen hun mening geven. De komende weken vindt u ons op markten en bij winkelcentra. Wilt u uw mening geven, kom dan langs. Uw mening nemen we mee in nieuwe plannen voor het beheer van de openbare ruimte.


Als je het zelf niet meemaakt, is het lastig te begrijpen

Als je het zelf niet meemaakt, is het lastig te begrijpen

 Bernards moeder kreeg op jonge leeftijd vasculaire dementie. Na de diagnose heeft zij niet meer thuis gewoond. Zij woont op een woonzorgboerderij. Daar leeft ze in een veilige omgeving, wordt ze in haar waarde gelaten en kan ze naar buiten wanneer ze dat wil. Wij vroegen Bernard hoe zijn omgeving reageerde op de ziekte van zijn moeder.

Bron: Alzheime stichting - Samden dementievriendelijk.nl


Jan Henk de Groot: Grunneger zanger en laidjesschrijver

Jan Henk de Groot: Grunneger zanger en laidjesschrijver

Jan Henk de Groot wordt als een van de beste zangers en liedjesschrijver van de provincie Groningen beschouwd. Toen hij opgroeide en naast muziek van rockbands ook naar muziek van mede-Groningers luisterde bedacht hij dat hij zelf ook wel eens iets wilde uitproberen. Met succes. Hij scoorde hits met onder andere ‘Mamme van Michel’ en ‘Vuurtje Kieken’.

Door Barbara Rodermond


OUDEREN, ZIEKTE EN GELUK

OUDEREN, ZIEKTE EN GELUK

Barbara Rodermond (redactie Vlaiger) heeft een eerste experiment gedaan op CHATGPT.
Gewoon drie woorden ingetikt en geobserveerd wat dit AI (Kunstmatige Intelligentie) Syteem er mee deed.

ChatGPT is wel grappig. Je stelt een eerste vraag en doet daarbij het verzoek om in het Nederlands te antwoorden.
Bij de vragen die je daarna stelt gaat ChatGPT er van uit met dezelfde persoon te spreken en antwoor eveneens in het Nederlands..
Jekunt met je vragen doorborduren op het onderwerp dat je bent gestart.
Wilt u zelf ook eens met dit systeem spelen? Ga naar https://chat.openai.com/ en maak een account aan.
Dat kan eenvoudig met uw Google account. We zijn benieuwd....


empty placeholder

Ontmoetinsgroep Dementie


Hoe houdbaar is de ouderenzorg

Hoe houdbaar is de ouderenzorg

Als eenmalig experiment stelden wij deze vraag aan "chat gpt"
Lees hieronder het antwoord.

Als kunstmatige intelligentie kan ik geen voorspellingen doen over de toekomst, maar ik kan je wel vertellen over de uitdagingen en vraagstukken die in verband worden gebracht met de houdbaarheid van de ouderenzorg tot aan mijn kennisniveau in september 2021.

De ouderenzorg staat voor verschillende uitdagingen, met name in vergrijzende samenlevingen zoals in veel westerse landen. Enkele belangrijke kwesties zijn:

 


Alternatieve woonvormenvoor ouderen in stad en provincie Groningen

Alternatieve woonvormenvoor ouderen in stad en provincie Groningen

STICHTING ZO WILLEN WIJ WONEN
 

‘Stichting Zo Willen Wij Wonen werd opgericht om minder afhankelijk te worden van de zorg die geboden wordt’, zegt Wouter van de Kolk, voorzitter van de stichting. 

‘Door de sluiting van verzorgingshuizen vanaf 2013 is er een gat ontstaan tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis.
Daarbij is professionele zorg steeds beperkter beschikbaar. Het aantal zorgverleners neemt af, en de zorgvraag neemt toe.
Er is heel weinig variatie in de manieren van wonen en leven en in dat ‘gat’ proberen we verschillende initiatieven oplossingen te ontwikkelen.’

Door Barbara Rodermond


Slavernijverleden; hype of verdienmodel ?

Slavernijverleden; hype of verdienmodel ?

©   30 mei 2023 drs. Jacob Dijk

Er wordt bijna dagelijks gesproken over “onze” collectieve schuld aan de afstammelingen van “tot slaaf gemaakte” – meestal donkergekleurde” mensen. Lees bijvoorbeeld de krantenkop: “Hèhè, kabinet gaat eindelijk excuses maken voor slavernij”. Diverse gemeentebesturen, bijvoorbeeld die van Amsterdam, zijn de regering al voorgegaan en nog meer gemeentebesturen en bedrijven zullen nog volgen. Ook onze koning zal zich erbij aansluiten, is de verwachting.

Iedereen die een kritisch geluid wil proberen te laten horen of een poging wil doen tot enige relativering in de context van een wijdere blik op geschiedenis van slavernij, loopt de kans om voor racist of erger te worden uitgemaakt.

Maar toch wil ik een poging doen om de zaken in een wat breder verband te zien. Toen ik voor het eerst hoorde over de vraag, nee, de eis van excuses, kwamen er een paar gedachten en vragen bij mij op.

Geloof ik in het verhalen van de zonden der vaderen tot in het derde  of vierde geslacht?  (Exod. 20:5-6)

Geloof ik in geërfd  slachtofferschap? Daar moet ik nog eens goed  over nadenken.

En toen ik hoorde over de eis voor excuses, vertelde ik in kleine kring, dat ik verwachtte dat deze eis spoedig gevolgd zou worden door een eis voor compensatie; voor geld …

(eerder geplaatst op 1 juni 2023 in de rubriek "Columns")


Vitaal oud worden in Groningen

Vitaal oud worden in Groningen

Ook in Groningen groeit het aantal ouderen. Bovendien worden mensen steeds ouder. Wethouder Inge Jongman: “De gemeente, ouderen en samenwerkingspartners vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk gezond, vitaal en op een prettige manier in de samenleving kunnen meedoen.” Daarom stimuleren we dat in elke wijk of dorp een ontmoetingsplek komt. Een plek waar mensen een kopje koffie kunnen drinken, een praatje maken, informatie kunnen krijgen over allerlei onderwerpen en mee kunnen doen aan activiteiten om vitaal te blijven. Omdat elke wijk weer anders is, zal het aanbod per wijk verschillen. Samen met de ouderen in een wijk wordt gekeken waaraan behoefte is. Meer weten? 
Lees dan het Uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer in Groningen 2023-2026. 
U kunt het programma vinden in de link van de gemeente Groningen:

 

Tekst: Gemeente Groningen